Gijs van Lennep Legend, zondag 27 augustus
28 augustus 2017
Laat alles zien

Vacature Manager A / 28-36 uur

Jouw werk
Je bent eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de PMM conform het jaarplan, met uitzondering van de opbrengsten van projectfinanciering van derden, waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Je draagt aantoonbaar zorg voor een continu verbeterende kwaliteit. Je ziet toe op de uitvoering van de strategie en op de correcte naleving van de samenwerkingsovereenkomst tussen de PMM en Reinaerde. Je vraagt ondersteuning van en maakt afspraken met bestuursleden v.w.b. hun specifieke verantwoordelijkheden en je stemt af met de regiomanager van Reinaerde.

Je geeft leiding aan medewerkers en vrijwilligers, waarbij je zorg draagt voor een goede, veilige en prettige werksfeer. Je coacht, faciliteert en beoordeelt en verzekert hiermee kennis- en kundeontwikkeling.
In sep/okt initieer je het PMM-jaarplan en faciliteer je tijdige besluitvorming door PMM-bestuur en Reinaerde. Vaste onderdelen erin zijn: de begroting voor het komende jaar, de updatete strategie voor de komende drie jaren, het jaarplan Marketing & Communicatie, Paarden en HR & vrijwilligers.
In overleg met (de voorzitter van) het bestuur vertegenwoordig je de PMM en de dienstverlening van Reinaerde binnen de PMM naar derden.

De locatie
De Prinses Máxima Manege (PMM) is opgericht in 1999 en is een erkend hippisch therapeutisch centrum voor mensen met én zonder beperkingen. De PMM is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG). Inmiddels nemen meer dan 300 volwassenen en kinderen deel aan de activiteiten op de manege, onder begeleiding van (vaste) medewerkers en circa 80 vrijwilligers. De verhouding valide/invalide ruiters is thans 20/80. Onze strategie is erop gericht om het aantal ruiters sterk te laten groeien en die verhouding op 40/60 te brengen in 2022. V.w.b. de dagbesteding wordt deze onder verantwoordelijkheid van Reinaerde geboden. Doelstelling hierbij is om mensen met een beperking ongeacht de financieringsvorm een passende werkplek te bieden bij de PMM.

Onze instructeurs hebben een gespecialiseerde opleiding om les te geven aan minder valide ruiters. Verder werken wij met zorgprofessionals op o.a. de gebieden ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en equitherapie.

De PMM en zorginstelling Reinaerde zijn strategische partners. De verhoudingen tussen, en specifieke verantwoordelijkheden van de partners is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. De manager A van de PMM rapporteert aan zowel de voorzitter van het PMM-bestuur als aan de Regiomanager van Reinaerde, die hem gezamenlijk aansturen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen beide partners, waar de manager A van de PMM integraal onderdeel van uitmaakt.

Jouw kwaliteiten
Je beschikt over een HBO niveau en hebt tenminste vijf jaar ervaring als leidinggevende in een soortgelijke functie. Je bent positief en enthousiast ingesteld, verbindend, gezaghebbend en hebt affiniteit met mensen uit de doelgroep. Ook heb je affiniteit met vrijwilligers en met paarden en dierenwelzijn. Je bent leergierig, hebt een zakelijke instelling en de uitstraling: "afspraak = afspraak".
Commercieel en communicatief ben je sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast heb je een hoog incasserings- en relativeringsvermogen, ben je flexibel en collegiaal ingesteld.

Idealiter heb je een afgeronde opleiding manegehouder, meerdere jaren ervaring bij het runnen van een manege en een relevante opleiding voor en/of ervaring met zorgverlening aan mensen met een handicap.

Wij bieden
Een aanstelling bij Reinaerde met als werkplek de PMM van 28 - 36 uur per week; afhankelijk van ervaring en opleiding, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Een salaris van min. €2.256 en max. €3.372 (FWG 50) bij een fulltime dienstverband conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve verzekeringen, deelname aan pensioenfonds PFZ, bijdrage ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering van 7,05%. Reinaerde biedt een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) aan. Het MKA biedt onder andere een fiets- en sportregeling, bruto-netto uitruil van reiskosten, kopen van extra verlof.

Gesprekken
De gesprekken staan gepland op 6 en 13 oktober 2017.

Een assessment en het opvragen van een referentie kan deel uitmaken van de procedure.
Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet worden overlegd alvorens het dienstverband wordt aangegaan.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Thomas Meyjes, voorzitter van het bestuur van de PMM, telefoonnummer 0652418423.

Je kunt solliciteren tot en met 29 september 2017.

Interne kandidaten die binnen Reinaerde of de PMM aan het werk zijn hebben voorrang bij de sollicitatieprocedure.

Zie ook de vacature op de website van Reinaerde

Link naar sollicitatieformulier op de website van Reinaerde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *