Mogelijkheden

Onze Stichting komt niet in aanmerking voor subsidies, ook al vinden er therapeutische wonderen plaats. De inkomsten komen voornamelijk uit lesgelden, die we graag laagdrempelig houden voor onze doelgroep. Dit betekent dat wij voor investeringen en vervanging van materiaal fondsen moeten werven. Hiertoe organiseren wij activiteiten en doen wij een beroep op u. Mogelijkheden om ons te ondersteunen zijn:
  • Adopteer een paard of pony (en dek daarmee de kosten voor voeding en onderhoud)
  • Link naar: Ik word donateur
  • Speel mee in de Vriendenloterij met het oormerk Prinses Máxima Manege;
    doe mee, klik op het logo:
  • Kom in actie: organiseer zelf een actie en doneer de opbrengst aan de manege.

Draag bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en verzend het ingevulde paardadoptie- of donateurs-formulier naar onze administratie.

De Belastingdienst erkent Stichting Hippisch Therapeutisch Centrum Prinses Maxima als Algemeen Nut Beogende Instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt in dat er een verhoogde vrijstelling respectievelijk verlaagd tarief geldt voor schenkings- en successierechten.
Ons ANBI nummer is: 808724290